Νομοθεσία/πρότυπα Ε. Ένωσης για φυσικούς και συνθετικούς λίθους

Η  νομοθεσία /πρότυπα  της Ε. Ένωσης  που αφορά  τους φυσικούς και συνθετικούς λίθους  και τη διακίνησή τους ή/και σήμανσή τους (CE),   με  βάση συγκεκριμένες  πληροφορίες  και χαρακτηριστικα,  είναι τα εξής:

Για  φυσικούς λίθους:

Γενικά:
ΕΝ 12670  :2002   Natural stone – Terminology
EN 12440  :2008   Natural stone – Denomination criteria

Για όγκους φυσικών λίθων:
ΕΝ 1467 : 2012   Natural stone – Rough blocks – Requirements

Για ακατέργαστες πλάκες φυσικών λίθων:
ΕΝ 1468 :2012    Natural stone – Rough slabs – Requirements

Για  τελικά προϊόντα φυσικών λίθων:
ΕΝ 1469 :2004   Natural stone products – Slabs for cladding – Requirements
EN 12058 :2004  Natural stone products – Slabs for floors and stairs – Requirements
EN 12057 :2004  Natural stone products – Modular tiles – Requirements
EN 12059 :2012  Natural stone products – Dimensional stone work - Requirements
EN 1341 :2012  Slabs of natural stone for external paving – Requirements and test methods
EN 1342 :2012  Setts of natural stone for external paving – requirements  and test methods
EN 1343 :2012  Kerbs of natural stone for external paving – requirements and test methods

Για  συνθετικούς λίθους:

Γενικά:
ΕΝ 14618  :2009  Agglomerated stone – Terminology and classification

Για  τελικά προϊόντα από συνθετικούς λίθους:
ΕΝ 15285 :2008  Agglomerated stone – Modular tiles for flooring and stairs (internal and external)
EN 15388 :2008  Agglomerated stone – Slabs and cut-to-size  products for vanity and kitchen tops
(υπό έκδοση) EN 15286  Agglomerated stone – Slabs and tiles for wall finishes (internal and external)

Τα παραπάνω πρότυπα ακολουθούνται από σειρά άλλων προτύπων, που περιγράφουν τον τρόπο διεξαγωγής των   δοκιμών που προβλέπονται για το χαρακτηρισμό /σήμανση των υλικών.

Created by Tool