Το HG – R είναι ένα διαφανές, υδαταπωθητικό υγρό εμποτισμού σιλοξανικής/σιλανικής βάσεως
>>
Το HG - R plus είναι ένα διαφανές, υδαταπωθητικό υγρό εμποτισμού σιλοξανικής/σιλανικής/ρητινικής βάσεως
>>
Το HG – V plus είναι ένα διαφανές, ημίσκληρο βερνίκι πέτρας αλιφατικής πολυουρεθάνης, ενός συστατικού
>>
Created by Tool