Λευκό μάρμαρο 'Mugla'
Χώρα προέλευσης: Τουρκία
 

Λευκό μάρμαρο,  πολύ δημοφιλές στη  διεθνή αγορά.  Αντιμετωπίζεται σαν  εναλλακτικό  υλικό,  αντί  των Ελληνικών, Ιταλικών  και Ισπανικών λευκών μαρμάρων.  

Συνημμένα αρχεία
Εχει ποικιλία χρωματικών  διαβαθμίσεων. Χρησιμοποιείται  για  ορθομαρμαρώσεις, δάπεδα  και επικαλύψεις  αλλά και  στη  γλυπτική.
Created by Tool