Μάρμαρο Νάξου
Χώρα προέλευσης: Ελλάς
Συνημμένα αρχεία

Το μάρμαρο της Νάξου χρησιμοποιήθηκε σε μεγάλη κλίμακα στα οικοδομήματα και τα γλυπτά των ιερών χώρων της Δήλου και των Δελφών, ενώ και το φημισμένο Άνδηρο των Λεόντων στη Δήλο είναι κατασκευασμένο από μάρμαρο Νάξου.

Created by Tool