Μάρμαρο Φαιστού
Χώρα προέλευσης: Ελλάς
Συνημμένα αρχεία

Γκρί μάρμαρο χωρίς γαιώδεις συγκολλητικές προσμίξεις. Δεν παρουσιάζει σπασίματα ούτε ρωγμές. Μεγάλη αντοχή στις μεταβολές της θερμοκρασίας λόγω ομοιόμορφης συστολής και διαστολής.

Created by Tool