Πιστοποιημένο σύστημα ποιότητας

Από το Μάιο του 2000 η Ελληνική Εταιρεία Γρανιτών ΑΒΕΕ έχει προσαρμόσει τις δραστηριότητές της στις απαιτήσεις του προτύπου ISO 9001 για διαχείριση της ποιότητας.

Η πιστοποίηση ISO 9001 και το εφαρμοζόμενο σύστημα διαχείρισης ποιότητας συμβάλλουν και αυτά στην προσπάθεια της εταιρίας για ελαχιστοποίηση των περιπτώσεων αποκλίσεων από το επιθυμητό επίπεδο ποιότητας προϊόντων και υπηρεσιών.

Συνημμένα αρχεία
Η Ελληνική Εταιρεία Γρανιτών ΑΒΕΕ είναι ο μεγαλύτερος παραγωγός και εισαγωγέας γρανιτών, αλλά και άλλων φυσικών ή συνθετικών διακοσμητικών πετρωμάτων στην ελληνική αγορά.
 
Created by Tool