ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
  • Σε εφαρμογή του του νόμου 4919/2022, ο αριθμός Γ.Ε.ΜΗ της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΓΡΑΝΙΤΩΝ ΑΒΕΕ είναι 552701000
Created by Tool