Οι αξίες μας
Ακεραιότητα
✓ Ηθικές επιχειρηματικές πρακτικές
✓ Διαφάνεια - αξιοπιστία

Γνώση
✓ Πολυετής εμπειρία με βαθειά γνώση των πετρωμάτων και των εφαρμογών τους
✓ Συμμετοχή στα μεγαλύτερα έργα της Ελληνικής αγοράς
✓ Συμμετοχή σε μεγάλα έργα στο εξωτερικό

Προσωπικό
✓ Υψηλή επιστημονική κατάρτιση
✓ Εξειδικευμένη τεχνογνωσία και συνεχής εκπαίδευση ανθρώπινου δυναμικού

Ποιότητα
✓ Αυστηρή επιλογή πρώτων υλών εξαιρετικής ποιότητας
✓ Πιστοποιημένη διαχείριση της ποιότητας των προϊόντων και των υπηρεσιών
✓ Αρτιότητα εγκαταστάσεων

Πελατοκεντρική Φιλοσοφία
✓ Προσήλωση στην εξυπηρέτηση των πελατών πριν και μετά την πώληση
✓ Άριστο δίκτυο διανομής και έγκαιρης παράδοσης

Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη
✓ Ασφάλεια εργαζομένων
✓ Στήριξη κοινωφελών δράσεων

Συνεργασίες
✓ Διακεκριμένες εγχώριες και διεθνείς συνεργασίες
✓ Αυστηρά επιλεγμένοι προμηθευτές
Created by Tool