Εταιρική κοινωνική ευθύνη
08.07.2015
Συνημμένα αρχεία
Η Ελληνική Εταιρία Γρανιτών, παρά τη δύσκολη περίοδο που διανύουμε, εξακολουθεί να έχει σαν βασικό άξονα λειτουργίας της την υπεύθυνη επιχειρηματικότητα.
Created by Tool