Δωρεά κλιματιστικού μηχανήματος, στο 12ο Δημοτικό σχολείο Νέας Σμύρνης
15.09.2016
Η Ελληνική Εταιρία Γρανιτών, στα πλαίσια του προγράμματος εταιρικής κοινωνικής ευθύνης που εφαρμόζει, προχώρησε στη δωρεά ενός κλιματιστικού μηχανήματος, στο 12ο Δημοτικό σχολείο Νέας Σμύρνης.

Την εταιρία εκπροσώπησε ο Διευθυντής Εισαγωγών-Εξαγωγών κ. Σουλτανάκης Γεώργιος.

Η Ελληνική Εταιρία Γρανιτών, προχώρησε στη δωρεά ενός κλιματιστικού μηχανήματος, στο 12ο Δημοτικό σχολείο Νέας Σμύρνης.
Created by Tool