Δωρεά στο Αρχηγείο του Πυροσβεστικού Σώματος
16.12.2020
Δωρεά των απαραίτητων υλικών για τις ανάγκες επισκευών του μνημείου των πεσόντων πυροσβεστών του Αρχηγείου του Πυροσβεστικού Σώματος.
Created by Tool