Τήνου Πράσινο
Μάρμαρο με  χρώμα  πράσινο σε διάφορους τόνους, που διακόπτεται από λευκοπράσινες έως τελείως λευκές φλέβες ή κηλίδες. Οι ανοιχτόχρωμες αυτές φλέβες είναι ρωγμές πληρωθείσες με ασβεστίτη. Εξορύσσεται στη νήσο Τήνο στη θέση Αχινοί και κοιτασματολογικά ανήκει στους σερπεντίνες. 
 
Πετρογραφικός προσδιορισμός: Σερπεντινομάρμαρο
Ορυκτολογική σύσταση: 60% σερπεντίνης & χλωρίτης, 35% ασβεστίτης, 5% μαγνητίτης & Fe-σουλφίδια
Συνημμένα αρχεία
Μάρμαρο με  χρώμα  πράσινο σε διάφορους τόνους, που διακόπτεται από λευκοπράσινες έως τελείως λευκές φλέβες ή κηλίδες. Οι ανοιχτόχρωμες αυτές φλέβες είναι ρωγμές πληρωθείσες με ασβεστίτη. Εξορύσσεται στη νήσο Τήνο στη θέση Αχινοί και κοιτασματολογικά ανήκει στους σερπεντίνες.
 
Created by Tool